Projekty

Lesnická výzva K zodpovědnému přístupu k národnímu bohatství – lesům

0fb46096d62a1ea606c07aea5c974cec_L

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot. Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádají český stát o významnější podporu a přijetí účinných opatření. Lesníci jsou odhodláni s kalamitou bojovat. Pro efektivní boj je ale nezbytně nutná adekvátní podpora boje…

čti víc

Projekty

Projekt NEKRMBROUKA.CZ pomáhá vlastníkům lesů proti kůrovci

logo

Web Nekrmbrouka.cz přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou. Web spustily Lesnická práce a PEFC Česká republika s odbornou garancí Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. V České republice je více než 300 tisíc drobných vlastníků, kteří obhospodařují téměř třetinu lesů. Často jim ale chybí informace, jak v kalamitní situaci co nejefektivněji postupovat nebo kde hledat pomoc. Právě dostupnost srozumitelných informací…

čti víc

Projekty

12 fotografů a 50 nových stromů roku 2018

pefc-kalendar-2018

Po úspěšné foto soutěži Letem lesem s objektivem, do které se nám přihlásilo přes 4 tisíce fotografií, jsme se rozhodli pro sestavení charitativního lesního kalendáře pro rok 2018. Oproti roku minulému je zásadní rozdíl v tom, že fotografie nejsou pouze od jednoho umělce, ale hned od dvanácti autorů/autorek. Šest fotografií věnovali do kalendáře zkušení fotografové a zároveň členové odborné poroty foto soutěže. Dalších šest fotografií v kalendáři jsou vítězné fotografie.…

čti víc

Les Novinky Zajímavosti

Ořešák černý

ořešák

Ořešák černý je pozoruhodnou dřevinou, ceněnou zejména pro vysoce kvalitní dřevo, které se hojně využívá v nábytkářství. Ořešák černý je na území České republiky pěstován v lesních porostech jen vzácně, přesto na sebe tato dřevina tento rok dvakrát významně upozornila. Ořešák černý byl vyhlášen státním podnikem Lesy ČR stromem roku 2017. Ořešák z obce Kvasice se pak stal vítězem 16. ročníku ankety Strom roku. …

čti víc

Les O lesích Zajímavosti

Původní bukové lesy v Evropě

buk_1

Nedotčené nížinné bučiny v minulosti pokrývaly značnou část Evropy. Působením lidské činnosti, zejména pak v posledních 200 letech, došlo k výraznému snížení jejich zastoupení. Tato území, která jsou pro nás z biologického a ekologického hlediska velice cenná jsou zapsána do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. …

čti víc