Browsing Category

Les

Les O lesích Zajímavosti

Kolik stromů roste na celém světě?

Pocet_stromu

Stromy sehrávají v mnoha ekosystémech klíčovou roli. Vážou obrovská množství uhlíku, podílejí se na koloběhu živin. Zásadně ovlivňují kvalitu ovzduší i vodní režim v krajině. Kolik druhů stromů ale na světě existuje? A kolik stromů nám takhle oddaně slouží?…

čti víc