Browsing Category

O lesích

Les O lesích Zajímavosti

Původní bukové lesy v Evropě

buk_1

Nedotčené nížinné bučiny v minulosti pokrývaly značnou část Evropy. Působením lidské činnosti, zejména pak v posledních 200 letech, došlo k výraznému snížení jejich zastoupení. Tato území, která jsou pro nás z biologického a ekologického hlediska velice cenná jsou zapsána do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. …

čti víc

Les O lesích Zajímavosti

Kolik stromů roste na celém světě?

Pocet_stromu

Stromy sehrávají v mnoha ekosystémech klíčovou roli. Vážou obrovská množství uhlíku, podílejí se na koloběhu živin. Zásadně ovlivňují kvalitu ovzduší i vodní režim v krajině. Kolik druhů stromů ale na světě existuje? A kolik stromů nám takhle oddaně slouží?…

čti víc