Browsing Category

O lesích

Les O lesích Zajímavosti

Mrtvé dřevo významně napomáhá rozmanitosti lesů

TZ_mrtvé dřevo_foto2b

Nejen živé stromy, ale také ty odumřelé mají nezastupitelné místo v naší krajině. Jak si představit "mrtvé dřevo" v lese? Jsou to například ponechaná stojící torza stromů, na zemi ponechané větve po těžbě dřeva, rozpadající se padlé kmeny po vichřici apod. V lesním ekosystému má svoji nezastupitelnou úlohu a jeho přítomnost je pro rozmanitost lesů velmi prospěšná.…

čti víc

O lesích

Stav světových lesů

blank

Přínosy lesů pro blaho lidstva jsou mimořádně rozsáhlé a dalekosáhlé. Lesy hrají zásadní roli v boji proti chudobě venkova, zajišťování potravin a zajištění důstojných životních podmínek…

čti víc