Browsing Category

Zajímavosti

Les Novinky Zajímavosti

Ořešák černý

ořešák

Ořešák černý je pozoruhodnou dřevinou, ceněnou zejména pro vysoce kvalitní dřevo, které se hojně využívá v nábytkářství. Ořešák černý je na území České republiky pěstován v lesních porostech jen vzácně, přesto na sebe tato dřevina tento rok dvakrát významně upozornila. Ořešák černý byl vyhlášen státním podnikem Lesy ČR stromem roku 2017. Ořešák z obce Kvasice se pak stal vítězem 16. ročníku ankety Strom roku. …

čti víc

Les O lesích Zajímavosti

Původní bukové lesy v Evropě

buk_1

Nedotčené nížinné bučiny v minulosti pokrývaly značnou část Evropy. Působením lidské činnosti, zejména pak v posledních 200 letech, došlo k výraznému snížení jejich zastoupení. Tato území, která jsou pro nás z biologického a ekologického hlediska velice cenná jsou zapsána do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. …

čti víc

Les Novinky Zajímavosti

Terapie lesem

Foto: Jan Příhoda

Zeleň, speciálně ta lesní, má pozitivní vliv na naše zdraví. Dopřejeme-li si v ní častější pobyt, budeme méně nemocní. To jsou závěry třetí mezinárodní konference „Landscape and Human Health: Forests, Parks and Green Care“, která se konala ve Vídni od 17. do 19. května 2017. …

čti víc

Les O lesích Zajímavosti

Kolik stromů roste na celém světě?

Pocet_stromu

Stromy sehrávají v mnoha ekosystémech klíčovou roli. Vážou obrovská množství uhlíku, podílejí se na koloběhu živin. Zásadně ovlivňují kvalitu ovzduší i vodní režim v krajině. Kolik druhů stromů ale na světě existuje? A kolik stromů nám takhle oddaně slouží?…

čti víc