Idea


„Málokterý venkovan, který přijde do města, vám bude vysvětlovat, jak má jezdit tramvaj nebo jak má fungovat potrubí. Ale leckterý všeuměl, sotva vstoupí někam do lesa, vám vysvětlí, jak špatně se lesníci, kteří absolvovali studium, starají o naše lesy. Přesně ví, že by se měla zastavit těžba, hospodářské lesy by se měly jako parky přenechat přírodě, aniž by poznal rozdíl mezi babykou a osikou, nemluvě o různých druzích jedle. Řekne vám, že lesníci zanedbávají rozmanitost lesa. Moderní lesnictví se ale přesně tímto zabývá, monokultury jsou dávno za námi. Se vzrůstajícími teplotami musíme zachovat funkci lesa změnou výsadby. V pralese by se sotvakdo mohl procházet. Při hledání hub by si pravděpodobně zlámal nohy při zdolávání tlejících kmenů a vývratů. My máme už přes tisíc let lesy, o které se tak či onak pečovalo, dokonce se u nás lesní plochy rozšířily. Buďme lesníkům vděčni za jejich práci a přiznejme si, ze naše lesy milují, jinak by si toto namáhavé a nepříliš dobře placené povolání nezvolili. Naše lesy si zaslouží, aby se o ně odborně pečovalo.“
Karel SchwarzenbergPosláním projektu Letemlesem je objektivně informovat veřejnost o stavu českých lesů, o možnostech podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích a o možnosti zapojení se do záchrany nejohroženějších lesů na světě.
Za projektem Letemlesem stojí nezisková organizace PEFC Česká republika, která sdružuje odpovědné vlastníky lesů a zpracovatele dřeva v České republice. V současné době je pod nezávislou kontrolou PEFC ČR více než 70% rozlohy českých lesů a 200 společností sleduje původ dřeva.
PEFC Česká republika je součástí globálně nejrozšířenějšího certifikačního systému lesů se sídlem v Ženevě. Aktuálně má po celém světě certifikát PEFC přes 300 milionů hektarů lesů a 750 tisíc jejich individuálních vlastníků. Více než 18 tisíc zpracovatelských a obchodních společností je držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce.

Logo PEFC vám jako mezinárodně respektovaná značka dává informace o původu lesních produktů a jistotu, že při výběru výrobku ze dřeva a papíru podporujete správnou péči o lesy a nepodílíte se na devastaci lesů kdekoliv na světě.

Dobrá zpráva nakonec:
Zdravých a krásných lesů v ČR přibývá i díky organizaci PEFC ČR.