O lesích

Jak vnímá veřejnost české lesy?

blank

V současné době má sdružení PEFC Česká republika vyhodnoceno přes 200 dotazníků týkajících se lesů v ČR. Pro průkaznější výsledky však chceme získat širší okruh respondentů, a proto budeme na chystaných akcích v letošním roce v tomto šetření pokračovat.
Vyhodnocení vychází ze skupiny respondentů, kde jsou rovnoměrně zastoupeni muži i ženy, v převažující věkové kategorii do 40 let a středoškolským vzděláním v rozličných oborech (technické, ekonomika a finance, humanitní a právní, zemědělské). Většina oslovených pocházela z menších měst či obcí.

Zajímá vás, jaké dílčí výsledky nás nejvíce zaujaly a překvapily?

  • Na dotaz „Jaké lesy máte nejraději?“ si 63% oslovených vybralo lesy smíšené, 12% jehličnaté a 11% listnaté.
  • V odhadu „Kolik procent plochy v České republice zaujímají lesy?“, tipovalo více než 60% dotázaných vyšší než skutečnou hodnotu. Většina odhadů se pohybovala kolem 40% rozlohy ČR (správný údaj 33,4%).
  • Více než ¾ účastníků se  domnívá, že veřejnost není dostatečně informována o českém lesnictví!
  • Snad i v důsledku tohoto konstatování pak více než polovina dotazovaných označila člověka jako hlavního škůdce, který nejvíce ohrožuje naše lesy (následovala ilegální těžba, odpadky, hmyzí škůdci, pytláci a oheň).
  • S představou zdravého lesa mají lidé většinou spojeny pojmy – čistý, zelený a plný zvěře a rostlin.
  • Polovina oslovených odpověděla kladně na dotaz, zda ví, co znamená, když je les nebo výrobek ze dřeva certifikovaný a každý čtvrtý se již setkal s logem PEFC.
  • Na otázku „Jaké výrobky ze dřeva požíváte?“ téměř všichni účastníci uvedli nábytek, dále pak psací potřeby, palivo a nádobí (často uváděli vařečku J). Paradoxně papír či papírové obaly neuvedl nikdo.

Z uvedených průběžných výsledků je zřejmé, že v oblasti propagace a osvěty máme my, lesníci, stále ještě velký kus práce před sebou.

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ