O lesích

Nejvyšší strom Česka – Douglaska tisolistá – 64m

dougx

Porosty této původem severoamerické dřeviny, které se nacházejí na PEFC certifikovaném soukromém majetku na Železnobrodsku, mají skutečně úctyhodné rozměry. Ve svém věku 138 let se řadí mezi nejvyšší a nejobjemnější stromy v Evropě. Ze dřeva nejobjemnějšího jedince, jehož hmota činí více než 27 m3, by bylo možné vyrobit 700 židlí a ze dvou takovýchto kmenů by se dokonce dala postavit pěkná roubenka.

Pod patronací neziskové organizace PEFC ČR a ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů a vydavatelstvím Lesnická práce proběhlo ukázkové přeměření nejvyššího stromu v České republice. Doposud se rozměrově unikátní stromy, na rozdíl od památných stromů, nikde neevidovaly. Každopádně pozornost vzbuzovaly mezi lesníky stromy převyšující  50 m, které byly vyřazovány z těžby a považovány za něco výjimečného.

Tento porost s největšími jedinci douglasek tisolistých patří k majetkům certifikovaným systémem PEFC. „Tato mezinárodní certifikace je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka“, objasnil na místě Ing. Stanislav Slanina, Ph.D., výkonný ředitel PEFC ČR. „V naší zemi je lesní hospodářství na velmi vysoké úrovni, což je dáno více než 200-letou historií lesnictví, a proto se Česká republika stala zakládajícím členem PEFC a jako jedna z prvních zavedla funkční systém certifikace lesů do praxe. Tímto systémem je u nás certifikováno více než 70% lesních majetků a 231 firem sleduje tok certifikované suroviny tak, aby byl její původ prokazatelný.“

K přeměření nejvyššího stromu byl přizván stromolezec Ing. Karel Kejla, který exaktním přeměřením pásmem od špičky stromu po jeho patu potvrdil celkovou výšku – 64,05 m. Předchozí měření byla prováděna pracovníky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Pro základní měření bylo použito výškoměrů, které se běžně užívají v lesnické taxaci. Výška nejvyššího nalezeného stromu byla dále přeměřena za pomoci laserového výškoměru, který je součástí velmi přesné sestavy měřících přístrojů, které se používají při Národní inventarizaci lesů v ČR.

Fotografie z měření: Jan Příhoda, Stanislav Slanina

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ