O lesích

Ovlivňuje výběr spotřebitelů označení produktů a dokáží se orientovat mezi jednotlivými etiketami?

blank

PEFC ČR dlouhodobě a cíleně sleduje postoj významných subjektů na českém trhu ve vztahu k požadavkům na certifikaci a doložení původu dřevní suroviny ze strany jejich odběratelů. Jak se však na etikety, označující výrobek z certifikovaného dřeva, dívají koneční spotřebitelé? Jakou mají povědomost o významu uvedeného loga a ovlivní jejich konečný výběr? Zajímavé výsledky nabízí nedávno uskutečněné šetření, zveřejněné PEFC International.

V rámci šetření, prováděného německou společností GfK Global Consumer Survey v říjnu 2014, bylo osloveno vždy 1000 respondentů (mužů a žen starších 16 let) v každé ze 13 zemí (Austrálie, Rakousko, Brazílie, Čína, Finsko, Francie, SRN, Itálie, Japonsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a USA). PEFC ČR se k tomuto šetření vzhledem k výši finanční spoluúčasti nepřipojila, nicméně souhrnné výsledky této studie jsou jistě zajímavé i pro naše firmy, neboť dávají zajímavý pohled do očekávaného budoucího vývoje chování spotřebitelů.

Vybrané výsledky tohoto šetření:

Z proběhlého šetření lze obecně konstatovat, že více než 80% spotřebitelů sleduje na výrobcích označení původu a informaci, že je tento produkt vyroben z materiálu, pocházející z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Spotřebitelé jsou obecně přesvědčeni a věří, že i etický aspekt jejich volby je důležitý a jak vyplývá z šetření, 60% z nich je přesvědčeno, že koupí certifikovaného produktu mohou svým dílem přispět a pozitivně ovlivnit stav hospodaření v lesích.

“Z pozice přední organizace zajišťující certifikaci lesů, jsme přesvědčeni, že spotřebitelé rozeznávají a oceňují přínosy certifikace lesů, koupí výrobku s označením PEFC certifikace cítí svoji spoluzodpovědnost a současně oceňují společnosti, které k této certifikaci přistoupily”, uvedl Ben Gunneberg, generální sekretář PEFC International.

Více než 80% respondentů podpořilo zájem o uvádění loga příslušné certifikace na výrobcích, pouze 4% považují toto označení za bezvýznamné.

“S označením původu zdroje na výrobcích je spotřebitel informován i o skutečnosti, že tento produkt je vyroben se zohledněním environmentálních a sociálních požadavků,” zdůraznil Ben Gunneberg. “Zkrátka, logo PEFC je reálnou přidanou hodnotou k obchodní značce firmy.”

Z výše uvedeného vyplývá, že i při současné záplavě nejrůznějších log, popisů a označení na výrobcích, jejichž význam a obsah je pro spotřebitele velkou neznámou, má označení původu zdroje svůj smysl. Řada výrobců v České republice, kteří jsou držitelé certifikace PEFC C-o-C však význam tohoto označení na výrobcích stále podceňuje. Jsme přesvědčeni, že povědomost o certifikaci lesů i v ČR stoupá a označit výrobek tímto logem je přidanou hodnotou, kterou by se měla firma pochlubit. 

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ