Foto: Jan Příhoda
Les Novinky Zajímavosti

Terapie lesem

Zeleň, speciálně ta lesní, má pozitivní vliv na naše zdraví. Dopřejeme-li si v ní častější pobyt, budeme méně nemocní. To jsou závěry třetí mezinárodní konference „Landscape and Human Health: Forests, Parks and Green Care“, která se konala ve Vídni…

4
Soutěž

Výsledky foto soutěže „Letem lesem s objektivem“

Tak jsme se všichni dočkali:), a výsledky foto soutěže "Letem lesem s objektivem" jsou konečně tady. Nebylo to původně naším záměrem vás napínat až do poslední chvíle, ale rozhodování pro členy poroty opravdu nebylo jednoduché, hodnocení probíhalo přibližně ještě…

Pocet_stromu
Les O lesích Zajímavosti

Kolik stromů roste na celém světě?

Stromy sehrávají v mnoha ekosystémech klíčovou roli. Vážou obrovská množství uhlíku, podílejí se na koloběhu živin. Zásadně ovlivňují kvalitu ovzduší i vodní režim v krajině. Kolik druhů stromů ale na světě existuje? A kolik stromů nám takhle oddaně slouží?…