Projekty

12 fotografů a 50 nových stromů roku 2018

pefc-kalendar-2018

Po úspěšné foto soutěži Letem lesem s objektivem, do které se nám přihlásilo přes 4 tisíce fotografií, jsme se rozhodli pro sestavení charitativního lesního kalendáře pro rok 2018.

Oproti roku minulému je zásadní rozdíl v tom, že fotografie nejsou pouze od jednoho umělce, ale hned od dvanácti autorů/autorek. Šest fotografií věnovali do kalendáře zkušení fotografové a zároveň členové odborné poroty foto soutěže. Dalších šest fotografií v kalendáři jsou vítězné fotografie.

Stejně jako rok předchozí bude výtěžek z prodeje kalendáře věnován na péči o naše lesy. Konkrétně jsme navázali spolupráci se sdružením Arnika (www.aleje.org), které za výtěžek z prodeje kalendáře vysází během roku 2018 s dobrovolníky minimálně 50 stromů do krajinotvorné aleje na takovém místě, které to bude nejvíce potřebovat.

Věříme, že stejně jako my máte také rádi lesy a že Vám bude tento výjimečný charitativní lesní kalendář pro rok 2018 dělat doma skvělou společnost po celý příští rok.

 

KOUPIT KALENDÁŘ ZA 300,- Kč

 

(kalendář prodává  eshop portálu SILVARIUM, rozměry kalendáře jsou 50x50cm)

Fotografie: Jan Bainar, Jan Marhold, Tomáš Malý, Lukáš Zabystrzan, Linda Průšová, Petr Opatrný, Petr Hruška, Ondřej Tylčer, Daniel Řeřicha, Kateřina Hartlová, Janek Sedlář, Jaroslav Bartoš.

Podaří-li se nám prodat minimálně 200 kalendářů, budeme tak moci předat dobrovolníkům ze sdružení Arnika dostatečný obnos na výsadbu minimálně padesáti stromů do nové aleje. Realizaci projektu můžete v průběhu roku 2018 sledovat na www.aleje.org

Tisk kalendářů financuje organizace PEFC ČR. 

Děkujeme, že společně s námi a sdružením Arnika podpoříte vysazení nových stromů a vznik nové aleje nebo obnovu aleje původní.

Proč v naší krajině vysazovat nové aleje nebo obnovovat ty co tu jsou tu už od našich předků?

Desatero nenahraditelných funkcí alejí

  1. Stromořadí utvářejí harmonický charakter české krajiny a její typický ráz.
  2. V létě alej chrání cestovatele před slunečním žárem. Ocení to pěší, cyklisté i  řidiči aut: stín brání oslnění sluncem a chrání povrch vozovky před přehřátím a následným vyjížděním kolejí do změklého povrchu nebo praskáním.
  3. V noci nebo za deště či mlhy usnadňuje stromořadí řidičům orientaci, ukazuje směr.
  4. Alej působí jako přírodní větrolam, zmírňuje boční vítr a omezuje víření prachu z polí.
  5. V zimě snižuje riziko tvoření sněhových jazyků.
  6. Stromy pohlcují jemný polétavý prach a další škodliviny produkované automobily.
  7. Průměrný strom spotřebuje za život na 24 milionů m3 oxidu uhličitého, skleníkového plynu způsobujícího změny klimatu.
  8. Stromořadí omezuje hluk, který se ze silnic šíří k obytné zástavbě. Zejména pokud stromořadí doplňují keře, může být účinek významný.
  9. Stromořadí jsou po někdejším zničení remízů posledním zbytkem přírody mezi chemicky ošetřovanými monokulturními poli a asfaltovou vozovkou.
  10. Každý vzrostlý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů. Platí to zejména pro hmyz, ptáky a drobné živočichy.

 

Kdo stojí za projektem?

pefc-cr_logo_oriznutePEFC Česká republika je nezisková organizace, jejímž cílem je podpora a propagace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Současně podporuje spotřebu dřeva jako jedinečné přírodní a obnovitelné suroviny, které má Česká republika dostatek.

PEFC ČR je součástí globálně nejrozšířenějšího certifikačního systému lesů PEFC International. V současnosti je celosvětově systémem PEFC certifikováno přes 300 mil. ha lesů a více než 18.000 zpracovatelských a obchodních společností jsou držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce.

V ČR je pod kontrolou systému PEFC 70 % rozlohy lesů a přes 200 společností prokazuje svou společenskou odpovědnost zapojením se do PEFC spotřebitelského řetězce.

Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a známá značka, která zaručuje původ dřeva ze správně obhospodařovaných lesů.

Další informace a zajímavosti o lesnictví naleznete na www.pefc.cz.

Produkci a grafickou podobu kalendáře pro nás tentokrát zajistilo Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o. (www.lesprace.cz)

 

A jaké že to máme fotky uvnitř kalendáře? …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ