Projekty

Projekt NEKRMBROUKA.CZ pomáhá vlastníkům lesů proti kůrovci

logo

Web Nekrmbrouka.cz přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou. Web spustily Lesnická práce a PEFC Česká republika s odbornou garancí Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Desatero 8 HP maly

V České republice je více než 300 tisíc drobných vlastníků, kteří obhospodařují téměř třetinu lesů. Často jim ale chybí informace, jak v kalamitní situaci co nejefektivněji postupovat nebo kde hledat pomoc. Právě dostupnost srozumitelných informací na portálu nekrmbrouka.cz představuje nezbytnou součást úspěšných snah o omezení dopadů sucha a následné kůrovcové kalamity na celou společnost.

Kalamitní situace se rozvinula na téměř celém území našeho státu. Je proto naprosto klíčové, aby s kůrovcem bojovali všichni, i ti nejmenší vlastníci lesů. V současnosti je kůrovec extrémně přemnožen a stromy jsou oslabeny suchem. Zanedbání péče i o malý kus lesa znamená ohrožení lesů v širokém okolí.

phpThumb_generated_thumbnail

Portál nekrmbrouka.cz obsahuje stručné informace o rozvoji a dopadech kůrovcové kalamity a konkrétní návody, jak postupovat v ochraně lesa proti kůrovcům, v zimním a letním období.

Je strukturován do třech hlavních informačních částí. Základním informačním blokem je takzvané kůrovcové kalamitní desatero, kde jsou jednoduchými formulacemi popsány základní kroky ochrany porostů před kůrovci. Textovou část doplňuje praktický videonávod, zaměřený na postupy dostupné pro drobné vlastníky. Pro řešení konkrétních problémů je v rámci tohoto projektu naplánováno také telefonické poradenství v podobě tzv. kůrovcové linky.

Desatero 3 HP maly

 

pefc-cr_logo_oriznute

PEFC Česká republika je nezisková organizace, jejímž cílem je podpora a propagace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Současně podporuje spotřebu dřeva jako jedinečné přírodní a obnovitelné suroviny, které má Česká republika dostatek.

PEFC ČR je součástí globálně nejrozšířenějšího certifikačního systému lesů PEFC International. V současnosti je celosvětově systémem PEFC certifikováno přes 300 mil. ha lesů a více než 18.000 zpracovatelských a obchodních společností jsou držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce.

V ČR je systémem PEFC certifikováno 70 % rozlohy lesů a přes 240 společností prokazuje svou společenskou odpovědnost zapojením se do PEFC spotřebitelského řetězce.

Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a známá značka, která zaručuje původ dřeva ze správně obhospodařovaných lesů.

Další informace a zajímavosti o lesnictví naleznete na www.pefc.cz.

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ