Projekty

Plavení dříví na Vltavě

plavth

Certifikační systém PEFC se rozhodl navázat na obnovenou tradici voroplavby a v roce 2013 uspořádal plavbu na vorovém prameni pod svojí vlajkou. Plavba proběhla na Černé řece, jak se odedávna v plavecké hantýrce říkalo Vltavě. Trasa voroplavby byla plánována v úseku Štěchovice – Štětí. Vzhledem k povodním bylo možné splout pouze část této cesty a vorový pramen se proto na tři dny zastavil v Praze na Výtoni a zde nabídl možnost ukázkových plaveb pro zájemce z řad veřejnosti. Na náplavce byla přichystána prezentace lesnických firem a zajímavý program, jehož společným tématem bylo právě dřevo, jakožto jedinečný materiál a obnovitelná surovina.

PEFC navázal tímto projektem na ukázkové voroplavby z předchozích let (2000, 2011, 2012). Díky této obnovené tradici bylo možné připomenout toto zaniklé řemeslo a zachytit poznatky a zkušenosti posledních žijících pamětníků a potomků plaveckých rodin. Samotná stavba vorového pramene probíhala od poloviny července 2013 na místě původního vorového vaziště ve Štěchovicích (areál firmy Navika). Dřevo pocházelo z majetku Lesní a rybniční správy Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld, certifikovaného systémem PEFC. Vorový pramen byl složen ze 4 tabulí o celkové délce 53 m bez vesel. Na plánované trase je proud řeky velmi mírný, proto jsme museli, stejně jako v předchozích letech, použít podpůrný pohon. Kromě osvědčeného tažného remorkéru jsme vyzkoušeli účinnost závěsných motorů. Dne 30. 7. 2013 vyplul vor ze Štěchovic. Hlavní část plavby byla soustředěna do Prahy, kde po připlutí vorový pramen kotvil přímo v místě bývalé Podskalské celnice na Výtoni. U místa kotviště probíhala po tři dny prezentace lesnických firem a zajímavý program pro širokou veřejnost. Finančně tento projekt zajišťovalo Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, jehož jedním z neopomenutelných cílů bylo touto cestou podpořit povědomí veřejnosti čili spotřebitelů o značce PEFC na výrobcích ze dřeva. V pátek dne 2. 8. 2013 proplul vor oběma původními vorovými propustmi – Šítkovským a Staroměstským jezem a zamířil do přístavu v Holešovicích. Zde byl rozebrán, protože vzhledem k povodňovým škodám na zdymadlech za Prahou nebylo možné naplnit naši původní představu o plavbě až do Štětí. Jak jsme se na vlastní kůži přesvědčili, voda je nespoutaný živel a přírodním jevům, jako je povodeň, stále neumíme vždy účinně čelit. Od začátku byl projekt plavení dřeva koncipován jako osvětový. Nicméně na závěr dostal i charitativní účel, neboť veškeré dřevo (50m3) z rozebraného voru věnovalo sdružení PEFC ČR na opravy povodní postižené obci Rudník.Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ