Soutěž

Fotosoutěž „Letem lesem s objektivem“ – podmínky a pravidla soutěže

1. O soutěži

1.1. Fotosoutěž je vlastněna a pořádána sdružením PEFC ČR (www.pefc.cz).

1.2. Soutěž je otevřená pro každého, od profesionálních fotografů přes amatérské fotografy až po občasné návštěvníky lesa, kteří rádi vyfotí cokoliv s lesní tématikou.

1.3. Cílem soutěže je zvýšit povědomí o významu našich lesů a zdůraznit proč je důležité obhospodařovat lesy trvale udržitelným způsobem. Cílem je také zveřejnit krásné fotografie našich lesů a lidí, kteří v nich pracují, či v nich jen relaxují.

1.4. Účast v soutěži není nijak zpoplatněna.

1.5. Termíny

1.5.1. Začátek soutěže je 22. dubna 2017.

1.5.2. Uzávěrka soutěže je 5. června 2017.

1.5.3. Vítězové budou vyhlášeni do 15. července 2017.

2. Podmínky účasti v soutěži

2.1. Fotografie mohou být podány prostřednictvím Instagramu a Facebooku a zasláním na emailovou adresu cechner@pefc.cz.

2.2. Pro fotografie vložené přes Facebook a Instagram je nutné použít hashtag #letemlesem.

2.3. Pro vložení fotografií na Facebooku musí být použit Facebook účet Letem lesem. Fotografie zde musí být vloženy jako komentáře pod postem informujícím o fotosoutěži.

2.4. Účastníci mají povoleno vložit do soutěže maximálně 5 snímků. Pokud pořadatel zjistí, že účastník překročil povolené množství vložených fotografií, a to prostřednictvím více účtů, nebo jakýmkoli jiným způsobem, může pořadatel tohoto účastníka vyloučit ze soutěže.

2.5. Fotografie musí být vloženy digitálně.

2.6. Náhledové fotografie vložené na účty sociálních sítí mohou být v nižší kvalitě. V případě postupu fotografie do finálového kola bude autor požádán o zaslání fotografie ve vyšším rozlišení, pokud možno nad 5 MB.

2.7. Snímky musí být vloženy nejpozději do půlnoci 5. června 2017.

2.8. Snímky nesmí obsahovat vodoznaky, hranice, nebo podpisy.

2.9. Černobílé snímky jsou povolené.

3. Způsobilost

3.1. Fotosoutěž je otevřená pro všechny, kromě kohokoliv spojeného s pořadatelem soutěže, včetně zaměstnanců PEFC ČR a rodinných příslušníků a členů řídících orgánů PEFC ČR.

3.2. Soutěžící musí být tvůrcem vložených fotografií a tedy i držitelem autorských práv.

3.3. Snímky nesmí být licencovány nebo vystaveny jiným právním záležitostem, které by mohly být v rozporu s podmínkami soutěže.

3.4. Je odpovědností soutěžícího, aby měl zajištěny všechny potřebné oprávnění od osob na vložených fotografiích.

4. Etika

4.1. Účastníci mohou provádět digitální úpravy snímků, které zachovávají integritu obrazu.

4.2. Není dovoleno provádět žádné fyzické změny obrazu. Není povoleno například přidat nebo odebrat objekty, zvířata, lidi, krajinu nebo jakékoliv části živočichů, rostlin, lidí nebo krajiny.

4.3. Povolené digitální úpravy zahrnují ztmavení vybrané části fotografie, změnu tónu a kontrastu, ořezání, HDR, skládané panoramatické snímky a skládání různě zaostřených fotografií.

4.4. Pokud se má za to, že snímek nedodržuje omezení digitální manipulace, pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit takovýto snímek ze soutěže.

4.5. Snímek bude odmítnut, pokud se zdá, že byl vyfotografován takovým způsobem, který mohl narušit životní podmínky zvířat; chráněných druhů nebo stanovišť; nebo v případě kdy se má za to, že byl snímek pořízen jinak neodpovědným způsobem.

5. Posuzování

5.1. Vítězné snímky soutěže Letem lesem s objektivem budou vybrány porotou složenou z profesionálních fotografů a zástupců PEFC ČR. Jmenný seznam poroty bude uveřejněn pod těmito pravidly v průběhu soutěže.

5.2. Všechny vložené snímky budou hodnoceny anonymně.

5.3. Porotci si vyhrazují právo neudělit žádnou cenu, pokud podle jejich názoru, žádný z vložených snímků nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám.

5.4. Rozhodnutí poroty je konečné a žádné další změny nebudou prováděny.

6. Výherci

6.1. Vítězové budou vyhlášeni do 16. června 2017.

6.2. Vítězné snímky budou vyhodnoceny v pořadí první až šesté místo.

6.3. Všech prvních šest snímků bude zařazeno do mezinárodní fotosoutěže PEFC fotograf roku 2017.

7. Ceny

7.1. Obecné informace

7.1.1. Všechny ceny jsou nepřenosné.

7.1.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit celou nebo část jakékoliv uvedené výhry s alternativou stejné peněžní hodnoty (účastník ale nemá žádné právo toto požadovat).

7.1.3. Ceny se musí uplatnit do jednoho roku od vyhlášení výsledků soutěže, jinak ceny propadnou.

7.2. národní ceny

7.2.1. Popis cen

7.2.1.1. Cena pro první až třetí místo představuje let balónem nad lesy v okolí Karlštejna (jeden let pro 3 osoby/výherce, podmínkou je tedy jejich shoda na termínu letu, v případě neshody na termínu letu poskytne pořadatel výherci náhradní finanční plnění v hodnotě ceny letu jedné osoby).

7.2.1.2. Cena pro čtvrté až šesté místo představuje krásnou knihu od umělce pana Patřičného s podpisem a sadu propagačních předmětů pořadatele.

7.2.1.3. Všech prvních šest fotografií bude použito do PEFC charitativního kalendáře pro rok 2018 společně s šesti fotografiemi od profesionálních fotografů.

7.3. Mezinárodní ocenění

7.3.1. Vítěz soutěže PEFC fotograf roku 2017 obdrží zájezd do Helsinek ve Finsku kde se může zúčastnit PEFC týdne certifikace lesů 2017 nebo obdrží finanční odměnu ve výši 3000 CHF (cca 75 tisíc Kč). Tuto odměnu poskytuje a zajišťuje PEFC International.

7.3.1.1. Cesta do Helsinek zahrnuje zpáteční letenku pro jednu osobu (economy class), pět nocí v hotelu Scandic Park Helsinki, účast na dialogu PEFC stakeholderů a výlet ve dnech 16. a 17. listopadu 2017.

7.3.1.2. Vítěz soutěže PEFC fotograf roku 2017 bude oznámen do 31. srpna 2017.

7.3.2. 12 nejvýše umístěných snímků bude veřejně vystaveno v průběhu PEFC týdne certifikace lesů v hotelu Scandic Park Helsinki v Helsinkách ve Finsku v listopadu 2017, a případně na jiných místech po celém světě během roků 2017/2018.

7.3.3. 12 nejvýše umístěných snímků bude také použito pro kalendář PEFC International pro rok 2018.

8. Autorská práva a použití

8.1. Účastníci soutěže zůstávají držiteli autorských práv na všechny snímky, které vkládají.

8.2. Vstupem do soutěže soutěžící poskytuje bezplatně pořadateli soutěže Letem lesem s objektivem právo k reprodukování, publikování a ukazování vložených snímků a jejich kopií veřejnosti a jejich vystavování a jiné používání v médiích na celém světě ve vztahu k organizaci PEFC, včetně následujících účelů:

8.2.1. Umístění na www.pefc.cz, www.pefc.org a jiné webové stránky PEFC, webové stránky členů PEFC, stránky sociálních médií a informačních bulletinů.

8.2.2. Zařazení do reklamních, tiskových a marketingových materiálů (například novinových článků a brožur), spojených s PEFC a členy PEFC.

8.2.3. Vystavování na výstavách.

8.3. Jakýkoli snímek použitý PEFC musí obsahovat jméno autora. Neuvedení autora na snímku nesmí být považováno za porušení této podmínky, pokud PEFC používá přiměřené úsilí k nápravě takového selhání v přiměřené lhůtě od data oznámení o neplnění této povinnosti.

8.4. PEFC si vyhrazuje právo oříznutí snímků v případě potřeby.

8.5. Účastníci mohou být kontaktováni v případě potřeby vyjednání použití snímku na licencované zboží (například plakáty, tisk apod.).

8.6. Soutěžící je u svých vložených snímků odpovědný za jakýkoliv nárok třetí strany spojený s těmito snímky po jejich vložení do soutěže.

9. Prohlášení

9.1. Informace uvedené v těchto všeobecných podmínkách jsou správné, pořadatel si ale vyhrazuje právo změn těchto podmínek bez předchozího upozornění. Vstupem účastníka do soutěže bude považováno, že účastník souhlasí s těmito podmínkami. Jakékoli porušení těchto podmínek ze strany účastníka znamená jeho vyloučení ze soutěže. Pokud bude zjištěno k porušení podmínek po udělení výhry, pak pořadatel může požadovat vrácení této výhry.

10. Ochrana dat

10.1. Pořadatel soutěže bude shromažďovat osobní údaje o účastnících za účelem řádného průběhu soutěže.

10.2. Osobní údaje účastníků budou spravovány pořadatelem soutěže v souladu s principy zákona o ochraně osobních údajů.

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ