Soutěž

Vyhlašujeme foto soutěž

post1

FOTOSOUTĚŽ  JIŽ  BYLA  UKONČENA.  DĚKUJEME.

Pravidla soutěže s Instagramem

Soutěž trvá od 20. září do 31. října 2016 na Instagram profilu letemlesem (profil sdružení PEFC Česká republika z.s.p.o.) a na Facebook stránce Letem lesem.

Pořadatel a organizátor soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost PEFC Česká republika z.s.p.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IČ 70943249, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58850 (dále jen „pořadatel“).

Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 Občanského zákoníku.

Průběh soutěže:

Úkolem soutěžících je vyfotit les, strom, kůru, šišku, srnku, kapradinu, atd. – prostě cokoliv, co souvisí s lesem nebo co můžeme potkat v lese. Uvítáme i fotky 3D instalace PEFC ČR na pražském Andělu.
Fotografii uveřejní soutěžící na svém vlastním Instagram profilu a označí jej hashtagem #letemlesem a připojí popisek, ve kterém napíší, jaký pocit v nich vyvolává les.

Podmínkou pro účast v soutěži je následování Instagram profilu letemlesem.

Výhry:

Soutěžíme o dvě hlavní výhry, z nichž každá obsahuje jeden nocleh na stromě (v tree house) pro 2 až 3 osoby ve středních Čechách.

Tree house v Resortu Green Valley byl vybudován s respektem k okolní přírodě a tak, aby nijak neškodil stromům, v jejichž korunách je postaven. Pohled z výšky Vám umožní nahlédnout na okolní přírodu úplně z jiného úhlu a vrátit se tak do dětství.
Tree house se třemi lůžky, venkovní terasou ve výšce 9 m nad zemí v symbióze s přírodou.
V pokoji jsou pro Vás připraveny deky, povlečení, svíčky, hrnečky a skleničky. Pokoj je vybaven suchou toaletou. K romantickému venkovnímu posezení na nezastřešené terase je k dispozici solitérní stůl a židle a každý den plný snídaňový košík.
Ubytování v korunách stromů je absolutním návratem k přírodě bez elektrické energie a vody.
V Tree house je přísný zákaz kouření! Domácím mazlíčkům není vstup povolen.

Poukazy jsou uplatnitelné v Resort Green Valley, 257 28 Chotýšany 16
Výhry budou zaslány poštou na adresy jednotlivých výherců.

Výběr vítězů:

Jednu hlavní výhru vyhrává fotografie s nejvíce „lajky“ (označením To se mi líbí).
O udělení druhé hlavní výhry rozhodne porota složená ze zástupců PEFC Česká republika a spolupracujících organizací na 3D instalaci (Pozitiv.cz. a LaceUp.cz.).
Porota bude posuzovat kvalitu zpracování fotografie, originalitu fotky a její estetickou stránku.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Všichni účastníci soutěže souhlasí s využitím jejich soutěžních příspěvků pro marketingové účely sdružení PEFC Česká republika z.s.p.o., a to jak v online, tak offline prostředí.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účasti, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

FOTOSOUTĚŽ  JIŽ  BYLA  UKONČENA.  DĚKUJEME.

Mohlo by se Vám také líbit

1 komentář

  • Reply
    Ondřej
    10. 10. 2016 at 18:16

    Paráda, konečně nějaká soutěž s originální výhrou..))

  • KOMENTUJ