Les O lesích Zajímavosti

Kolik stromů roste na celém světě?

Pocet_stromu

Malajsie, Borneo, Sabah, Danum Valley. Foto: Martin Černý

Stromy sehrávají v mnoha ekosystémech klíčovou roli. Vážou obrovská množství uhlíku, podílejí se na koloběhu živin. Zásadně ovlivňují kvalitu ovzduší i vodní režim v krajině. Kolik druhů stromů ale na světě existuje? A kolik stromů nám takhle oddaně slouží?

Svět je domovem 60 065 druhů stromů

K tomuto číslu došla studie mezinárodní organizace sdružující botanické zahrady BCGI. Kompletní seznam druhů stromů je zaznamenán v databázi GlobalTreeSearch, kde je kromě druhů stromů uveden i jejich výskyt v jednotlivých zemích. Seznam druhů není konečný, je stále doplňován a upřesňován.

Z výsledků studie vyplývá, že nejvíce druhů stromů lze nalézt v Brazílii, konkrétně 8 715 druhů. Následuje Kolumbie (5 776 druhů) a Indonésie (5 142 druhů stromů). Pokud se zaměříme na jednotlivé biomy, největší počet druhů stromů je v neotropické oblasti (zahrnuje Jižní a část Střední Ameriky), kde nalezneme přes 23 tisíc druhů stromů. Nejnižší počet druhů (kromě polárních oblastí, kde stromy nerostou) je v oblastech blízkých polárnímu kruhu v Severní Americe. Zajímavostí je, že téměř 58 % všech druhů stromů jsou endemity rostoucí pouze v jedné zemi. Nejvíce endemických druhů stromů můžeme najít v Brazílii. Nejpočetnější čeledí stromů jsou bobovité (Leguminoceae), které zahrnují 5 405 druhů stromů. Následují čeledi mořenovité (Rubiaceae) a myrtovité (Myrtaceae). Nejpočetnějším rodem je hřebíčkovec, který zahrnuje 1 069 druhů, následuje rod eugenie (884 druhů) a blahovičník (747 druhů).

Asi 300 druhů je kriticky ohroženo (na světě roste méně než 50 stromů těchto druhů). Přehled stromů bude možné využít jako nástroj k identifikování vzácných a ohrožených druhů (v rámci programu Global Tree Assesment). Kromě ochrany vzácných a ohrožených druhů by měla tato aktivita napomoci i udržitelnému lesnímu hospodaření, například regulací mezinárodního obchodu se dřevem.

Pocet_stromu_in

Rusko, jižní Sibiř. Foto: Martin Černý

Počet jedinců stromů musíme počítat na biliony

Překvapilo mě, když jsme zjistili, že stromy musíme počítat na biliony,“ říká Thomas Crowther z Yale School of Forestry and Environmental Studies.  Crowther a jeho spolupracovníci z patnácti zemí využili k celosvětové inventuře stromů vysoce kvalitní satelitní snímky, přímá pozorování z přírody i složité výpočty na vysoce výkonných superpočítačích. Celkem vědci stanovili počty stromů na 400 000 polích světové mapy. Když s tímto projektem před dvěma roky začínali, odhadoval se počet stromů na Zemi na zhruba 400 miliard. Na každého obyvatele Země se počítalo s jednašedesáti stromy.

Crowtherův tým však došel k číslu sedmkrát vyššímu. Podle jejich kalkulací zveřejněných ve vědeckém časopise Nature roste na Zemi 3,04 bilionu stromů. Na jednoho člověka tak připadá 422 stromů.

Nejhustší lesní porosty se nacházejí v subarktických oblastech Ruska, Skandinávie a Severní Ameriky. Tam na mnoha místech platí pravidlo, že co čtvereční metr, to jeden strom. Severské lesy ale nepředstavují nejrozsáhlejší lesní porosty, a proto se v nich nachází jen 24 % všech stromů. Největší plochy lesů se rozkládají v tropech, kde roste 43 % stromů.

Pokud by vás zajímalo, jak jsme na tom v České republice – podle výsledků poslední národní inventarizace lesů roste u nás asi 60 miliard stromů.

Zdroj: časopis Lesnická práce a Český rozhlas

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ