Les O lesích Zajímavosti

Lesní pedagogika – vzdělávání a zábava přímo v lese

Lesped

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody a práce v lese všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo na svém každodenním pracovišti – v konkrétním lese. Základem programů lesní pedagogiky bývají různé pohybové hry, poznávací stezky, ukázky prací v lese (lesní těžba, sázení stromků) ad. Vlastníci a správci také často budují vlastní zázemí pro návštěvníky lesa – naučné stezky, návštěvnická centra, odpočívadla, expozice v přírodě apod.

Akce lesní pedagogiky jsou určené každému – především ale předškolním, školním a jiným dětským kolektivům, ale také rodinám s dětmi, dospělým, seniorům aj. Pořádají je na vlastní náklady různé lesnické podniky a instituce, školy či například certifikační společnost PEFC, garantující správné nakládání s lesy, a spojuje je jednotná koncepce. Stačí kontaktovat nejbližší lesní správu a tam vás budou informovat o tom, zda a jaké aktivity lesní pedagogiky provozují, či vás odkáží na kolegy z okolí. Jednou z nezanedbatelných výhod je to, že programy lesní pedagogiky jsou v naprosté většině zdarma.

Lesní pedagogika by rozhodně neměla suplovat školní přírodopis nebo biologii, i když některé její aktivity se přirozeně týkají i zvířat, stromů a rostlin žijících v lese, jako součásti lesního ekosystému. Hlavní podstatou tohoto „vzdělávání“ v lese je pochopení souvislostí a upevnění vnímání lesnictví a práce s krajinou jako trvale udržitelné součásti národního hospodářství, která navíc jako jedna z mála pracuje s obnovitelnou surovinou.

Co je tedy hlavním smyslem lesní pedagogiky?

  • Zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka.
  • Učit děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, nastínit základní problémy a vztahy v lesním prostředí.
  • Vypěstovat v dětech zájem o les, přírodu, naučit je vnímat všemi smysly, ukázat, jak lze o les pečovat a jak jej chránit.
  • Naučit (nejen) děti, jak se v přírodě správně chovat.
  • Zprostředkovat komplexní chápání lesa z pohledu ekologického, i z pohledu ekonomického a sociálního.
  • Vysvětlit základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků.
  • Posílit pozitivní vztah ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Kam pro více informací?

Pokud byste rádi zjistili více o možnostech využití programů lesní pedagogiky ve vašem okolí, navštivte stránky lesnipedagogika.cz.

Ukázky lesní pedagogiky na videu najdete zde.

 

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ