Les O lesích Zajímavosti

Mrtvé dřevo významně napomáhá rozmanitosti lesů

TZ_mrtvé dřevo_foto2b

Během vývoje se v lesích vyvinulo mnoho důležitých vazeb na mrtvé dřevo: poskytuje prostor pro klíčení semenáčků mnoha dřevin, a tedy ideální podmínky pro rozmnožování vlastního druhu. Dále mrtvé dřevo poskytuje prostor pro mnoho druhů živočichů, bakterií, hub, lišejníků, nižších i vyšších rostlin. Nezastupitelnou úlohu pro biologickou rozmanitost má mrtvé dřevo také ve vodních ekosystémech potoků, řek, jezer a moří. Odhaduje se, že 30 až 50 % všech lesních organismů je vázáno na mrtvé dřevo.

Nízké množství mrtvého dřeva v našich hospodářských lesích, tedy v těch, kde se běžně lesnicky hospodaří a nejsou v žádném chráněném území, má za následek vymizení na mrtvé dřevo vázaných skupin organismů z lesa a následně pokles druhové rozmanitosti. Doposud nízké množství ponechávaného dřeva a starých stromů v hospodářských lesích představuje problém pro všechny lesnicky rozvinuté země Evropy.

Na příkladu jehličnanů se ve střední Evropě potvrzuje, že pro živé organismy vázané na mrtvé dřevo jsou významné především původní druhy dřevin (například smrk ztepilý, duby či javor klen hostí výrazně více brouků žijících v mrtvém dřevě oproti nepůvodní douglasce či modřínu).

Přínosy mrtvého dřeva v lesích mimo jiné řeší certifikát trvale udržitelného hospodaření v lesích – TUH, kde je zakotven požadavek na ponechávání mrtvého dřeva v lese, a to nad rámec závazného zákona o lesích. Certifikace lesů je v ČR pro vlastníky lesů dobrovolná a jejich zodpovědnost dokládá fakt, že více než 70 procent českých lesů má certifikát PEFC, což je u nás i celosvětově nejrozšířenější systém certifikace TUH.

Proto až půjdete příště lesem a budete zakopávat o ztrouchnivělé zbytky kmenů či překračovat hromady klestu, vzpomeňte si, že zdaleka nejde o „nepořádnost“ lesníků, ale naopak o důsledek jejich úmyslné a prospěšné snahy o zlepšení rozmanitosti a bohatství našich lesů.

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ