Les O lesích Zajímavosti

Návštěvníci lesa – jste v lese vítaní, pokud jste ohleduplní

Zakazy

Každý les někomu patří. Je to majetek jako každý jiný, i když má svoje velká specifika, protože poskytuje funkce, které využívá široká veřejnost (zlepšení klimatu, vodního režimu v krajině, rekreační funkce…). Vždy, když jsme v lese, jsme tedy u někoho na návštěvě. Téměř všichni vlastníci lesa jsou ze zákona povinni umožnit vstup veřejnosti do svého lesa, les je u nás zakázáno oplocovat (s výjimkou např. vojenských objektů či lesních oplocenek, sloužících k ochraně proti zvěři). Je ale vhodné se chovat v lese ohleduplně – jak k jeho majiteli, tak k rostlinám a živočichům, žijícím v lese.

Pravidla pro pohyb a chování veřejnosti v lese upravuje zákon o lesích 289/1995, speciálně § 19 a 20. Celé znění zákona najdete pak např. zde.

Připomeňme si hlavní zásady ohleduplného chování v lese.

Cyklisté a jezdci na koni

Cyklisté a jezdci na koni mohou v lese jezdit jen po vyznačených trasách. Důvodem je ochrana lesa, tedy aby nedošlo k poškození povrchu půdy a stromů (zejména malých stromků nebo kořenových náběhů velkých stromů) a k rušení zvěře, která pak vlivem stálého stresu může i uhynout.

Motorová vozidla

Jezdit do lesa auty, na čtyřkolkách či motorkách a stát tam s nimi je zakázáno. Důvodem je ochrana lesních cest, které nejsou vždy zpevněné a majitel lesa je nechal postavit jako systém zdravotní a požární ochrany a jako podporu hospodářské činnosti v lese. I kdyby na kraji lesa nebyla značka „Zákaz vjezdu“, není jízda autem po lese či lesních cestách dovolena. Hluk dopravních prostředků navíc stresuje zvěř a zvířata, která v lese žijí.

Lesníci, lesní dělníci a všichni, kdo v lese pracují, do lesa autem mohou. Musí mít ale speciální povolení od majitele lesa.

Psi

Pes do lesa samozřejmě může, ale musí být veden na vodítku. Volně pobíhající pejsek ruší a stresuje zvěř, která neví, že zrovna ten váš je kamarádský a nechce jí ublížit, jen si pohrát. Zvěři ale vadí i několik dní stará pachová stopa psa. Myslivecký hospodář či myslivecká stráž v honitbě, kde se pohybujete se psem, má dokonce ze zákona (zákon o myslivosti) právo psa zastřelit, pokud ho uvidí volně běhat a rušit zvěř bez vašeho dohledu ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližšího obydlí. Dávejte si proto na své psy v lese pozor!

Zlodějem v lese

Zlodějem v lese je každý, kdo si z lesa odnáší větší kusy dříví než jen spadané, na zemi ležící a suché větvičky, větve – klest (nad průměr 7 cm). Je jím ale i ten, kdo v lese sbírá lesní plody (borůvky, jahody, maliny, houby aj.) ne pouze pro svou vlastní potřebu, ale proto, aby je prodával, i ten, kdo si z lesa odnáší shozy zvěře (nalezené paroží), vejce ptáků a mláďata zvířat.

Oheň

Oheň můžeme rozdělat ve vzdálenosti nejméně 50 m od okraje lesa, nikdy ne blíže nebo přímo v lese. I malý požár totiž uškodí – shoří čerstvě vysazené stromky, které lesní dělníci několik dní sázeli, shoří dospělé stromy a jejich dřevo bude chybět majiteli lesa. Po požáru se les musí často hlídat, aby se skrytý oheň znovu neobjevil. To vše stojí majitele lesa a lidi, kteří v lese pracují, spoustu úsilí a peněz.

V lese se s ohni můžete setkat na jaře, kdy lesní dělníci pálí klest po těžbě stromů. Každý takový oheň musí být ale předem nahlášen hasičům.

Všem ukázněným návštěvníkům les i jeho majitelé děkují!

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ