Les O lesích Zajímavosti

Původní bukové lesy v Evropě

buk_1

Stávající světové dědictví „Bukové pralesy Karpat a Staré bukové lesy Německa“ bylo nyní výborem UNESCO v Krakově rozšířeno. Do seznamu světového dědictví bylo zařazeno dalších 63 bukových lesů v deseti evropských zemích. Nový název je nyní „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat a dalších regionů Evropy“.

Bukový semenáček na mrtvém dřevě. Foto: Jan Řezáč

Bukový semenáček na mrtvém dřevě. Foto: Jan Řezáč

Buk lesní (Fagus sylvatica) je statný listnatý strom dorůstající výšky 40 – 50 metrů. Kůra buku je typicky hladká a šedá. Listy buku jsou celokrajné, na okraji zvlněné. Plody jsou bukvice – hnědé, lesklé, trojboké nažky. Dožívá se 200 – 400 let. Dřevo buku je velice kvalitní. Využívá se například v nábytkářství či truhlářství. Z bukového dřeva se pro jeho tvárnost, vyrábí překližky, dýhy, parkety.

Výchova buku - mladý bukový les. Foto: Jan Řezáč

Výchova buku – mladý bukový les. Foto: Jan Řezáč

Bukové lesy a pralesy jsou významné z hlediska biologického a ekologického. Jejich historicky vývoj od doby ledové, enormní konkurenceschopnost  a rozmanitost geografických a a ekologických variací bukového lesa jsou světovým unikátem. Jedná se o důležitý genetický rezervoár a i díky těmto starobylým porostům máme možnost zmapovat vývoj suchozemských ekosystémů z dob dávno minulých.

Přirozené zmlazení buku pod mateřským porostem. Foto: Jan Řezáč

Přirozené zmlazení buku pod mateřským porostem. Foto: Jan Řezáč

Aby se zajistila ochrana posledních bukových lesů a pralesů, výbor UNESCO doplnil stávající přírodní dědictví, do něhož patří mimo jiné také pět lesů v Německu, o další bukové lesy v Albánii, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, Rakousku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku a na Ukrajině. Zvolené oblasti jsou rozdílné co do velikosti – bukové lesy u Atlantiku nedaleko Bruselu mají rozlohu pouhých 6,5 ha a do seznamu zařazené lesy v rumunských Karpatech dosahují rozlohy 5 100 ha. Díky tomuto rozšíření o 61 000 ha se zvláštní ochrana v současnosti týká celkové rozlohy 100 000 ha ve dvanácti evropských státech.

 

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ