Les Novinky Zajímavosti

Terapie lesem

Foto: Jan Příhoda

Zeleň, speciálně ta lesní, má pozitivní vliv na naše zdraví. Dopřejeme-li si v ní častější pobyt, budeme méně nemocní. To jsou závěry třetí mezinárodní konference „Landscape and Human Health: Forests, Parks and Green Care“, která se konala ve Vídni od 17. do 19. května 2017.

Konference byla zaměřena na spojitost mezi přirozenou a kulturní krajinou a lidským zdravím. Sto čtyřicet odborníků z dvaceti sedmi zemí světa sdílelo výsledky vědeckého bádání týkajícího se působení pobytu v krajině a v přírodě na lidské zdraví a na pocit štěstí a pohody.

Pobyt v lese má pozitivní vliv nejen na odbourávání „klasického“ stresu, ale například i na syndrom vyhoření. Dr. Peter Mayer, vedoucí Spolkového výzkumného centra pro les (BFW), doporučuje, aby si člověk pobyt v lese záměrně „předepisoval“. V Irsku mají například lidé, kteří trpí stresem, možnost zúčastnit se šestitýdenní „lesní terapie“, založené na pravidelném pobytu v lese. Je prokázáno, že pomocí této terapie dochází k významnému snížení úrovně stresu.

Foto: Jan Příhoda

Foto: Jan Příhoda

Vliv zeleně na lidské zdraví byl předmětem řady studií, které přinesly zajímavé poznatky:

– pobyt v přírodě může snížit vysoký krevní tlak, snižuje nebezpečí nemocí dýchacích cest a kardiovaskulárních onemocnění, podporuje prospěšné bakterie ve střevech, vede ke zlepšení vitality a nálady

– pobyt v lese má pozitivní vliv na léčbu duševních poruch, jako jsou deprese a úzkosti; víte, že více než 70 % lesů u nás je certifikováno mezinárodně uznávaným certifikačním systémem PEFC, který garantuje trvale udržitelné hospodaření v lesích?

– byl prokázán pozitivní vliv blízkosti zeleně na těhotné ženy a na porodní váhu novorozenců

– děti, které jsou v kontaktu s přírodou, získávají větší sebeúctu, naučí se, jak pracovat s rizikem, rozvíjet kreativitu a v neposlední řadě najdou místo, kde si mohou volně hrát a objevovat. Snižují se také problémy s chováním, jako je hyperaktivita, v některých případech lze pozorovat zlepšení neurovývojové poruchy ADHD

– růst dětí v prostředí bohatém na mikroby může snížit rozvoj různých alergií – bylo zjištěno snížení rizika alergií u dětí starších 6 let, pokud žili do 5 kilometrů od přírodních oblastí (například lesů)

– přístup starších lidí do přírody je spojen s vyšší fyzickou aktivitou (chůzí) a zelené plochy v městském prostředí mají vliv na snížení úmrtnosti starších lidí spojené se znečistěným ovzduším

Foto: Patra Kulhanová

Foto: Petra Kulhanová

To je ale jen malý výčet pozitivních aspektů zeleně na lidské zdraví. Takže už jste dnes měli svou dávku lesa?

Zdroj: časopis Lesnická práce, BBC Earth a FOE Europe

 

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ