Les O lesích Zajímavosti

V Česku je dvakrát více lesů, než za dob Marie Terezie

les

Také patříte k těm, kteří se hrozí nad každou novou vykácenou pasekou v lese? Přijde vám, že v lesích se jen kácí, a to dokonce čím dál víc? Věřte, že tomu tak ve skutečnosti není! Těžba v lesích je samozřejmou a plánovanou součástí celého koloběhu lesního hospodářství, a je to jediný způsob, jak z lesa získat dřevo jako potřebnou a obnovitelnou surovinu. Podívejme se ale spolu na pár čísel, která vám pomohou pochopit, že o české lesy přesto není důvod se obávat. Hmota dřeva v lesních porostech ČR dlouhodobě roste, stejně tak jako lesnatost naší země.

Lesnatost České republiky

V současnosti je zalesněno 34 procent plochy republiky (podle jiné metodiky dokonce 36,8 procent). Jen v roce 2015 se tato plocha zvýšila o 2 016 hektarů. Toto číslo přitom každoročně stoupá.

V současné době máme na našem území dokonce nejvyšší podíl lesů od doby panování Marie Terezie, rozloha lesů se od té doby více než zdvojnásobila. Tereziánské patenty, týkající se lesního hospodářství, byly vydány v roce 1750. Od této doby se začalo v lesích regulérně hospodařit a byl nastaven legislativní rámec lesního hospodářství.

Nejlesnatějšími kraji v ČR jsou kraj Liberecký, Karlovarský a Plzeňský. Souvisí to zejména s velkými rozlohami lesů v pohraničních pohořích.

Lesnatost v ČR je mírně pod průměrem zemí Evropské unie (37,6 %). Nejvyšší lesnatost mají v Evropě skandinávské státy (Finsko 73 %, Švédsko 69 %), zajímavostí je vysoká lesnatost ve Slovinsku (62 %). Naopak s nejmenším procentem lesů se setkáme ve Velké Británii (12 %), Nizozemsku (11%) a Irsku (11 %).

IMG_6765

Zásoby dřeva v českých lesích

Od roku 1990 (kromě let 2006 a 2007 po likvidaci obrovských škod po orkánu Kyrill) byl vždy vyšší přírůstek hmoty dříví v lesích než těžba. Každý rok v lesích ČR průměrně přiroste o 5,4 milionů m³ dříví více, než kolik se ho ročně vytěží.

Například oproti období první republiky tedy vzrostla hmota stromů na dvojnásobek. V roce 2015 (statistika za rok 2016 ještě není známá) bylo v ČR v lesích 693 milionů metrů krychlových dřeva.

Zásoby dříví v lesních porostech Česka.

Zásoby_tabulka

Pro zajímavost: z posledních výsledků národní inventarizace lesů, což je jakési celorepublikové důkladně „sčítání lesů“, prováděné doposud po pěti letech (provádí ho Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) vyplynulo, že v České republice rostlo v roce 2015 zhruba 60 miliard stromů (na celém světě jsou to podle kalkulací zveřejněných ve vědeckém časopise Nature v roce 2015 asi 3 biliony stromů).

IMG_5681

Lesníci se řídí přísnými pravidly

České lesy jsou ze zákona obhospodařovány podle lesních hospodářských plánů a osnov, které jasně stanovují, jak se má o les pečovat, aby byl trvale udržitelným zdrojem dřeva jako suroviny. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, kterým se řídí hospodaření v českých lesích, patří k nejpřísnějším na světě. Paseky nesmí být větší než 1 hektar, a každý vytěžený kousek lesa se musí do dvou let znovu zalesnit. Za porušení těchto pravidel hrozí vlastníkům lesů vysoké pokuty.

Navíc, z celkové plochy je přes 70 % lesů certifikovaných mezinárodně uznávanými systémy. Tyto certifikace ukazují, že lesníci při své práci zachovávají v lesích jejich různorodost, regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost poskytovat společnosti dostatek dřeva jako skvělé přírodní a obnovitelné suroviny. Takové lesy jsou schopné plnit naše požadavky nejen v současnosti, ale budou přinášet užitek i budoucím generacím.

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ