Les O lesích Zajímavosti

Lesní těžba: klasicky, nebo moderně?

Harvestor

Těžba stromů v lesích je nedílnou součástí životního cyklu hospodářských lesů, kterých je v Česku, potažmo v celé Evropě drtivá většina. Pokud chceme mít dřevěný nábytek, stavět krovy, používat papír či topit v krbu, je to pořád jediný způsob, jak získat z přírody dřevo jako jednu z mála obnovitelných a velmi užitečných surovin. Není ale potřeba chápat lesní těžbu jako „drancování“ či „ničení“ lesů. Díky přísné legislativě a certifikaci trvale udržitelného lesního hospodaření, kterou je u nás pokryto 70 % všech lesů, u nás musí všichni vlastníci lesů každý vykácený kus lesa znovu zalesnit, a tak se i děje, většinou hned následující jaro po těžbě. Také doba, kdy se který les může vytěžit, je dána závaznými pravidly. Díky nim u nás už od dob Marie Terezie trvale narůstá plocha lesů i celková zásoba dřeva, přestože absolutní výše těžby se mírně zvyšuje.

Výše těžby dřeva v ČR (zdroj: Ministerstvo zemědělství)

Tezba_tabulka

V posledních desetiletích osvícenější a moderně smýšlející lesníci stále více a častěji dbají na to, aby hospodaření v lesích, a tedy i těžba, probíhala co nejvíce v souladu s přírodními procesy. Postupně se upouští od vytváření souvislých pasek (i ty ale u nás mohou mít rozlohu maximálně jednoho hektaru), a dává se přednost těžbě jen vybraných stromů nebo skupinek a pásů stromů tak, aby se zachoval souvislý charakter lesa a nenarušovalo se lesní mikroklima, odtok vody z lesa a půda. Taková těžba navíc umožňuje vytvořit ideální podmínky pro vzklíčení a odrůstání malých stromků.

Stará dobrá klasika

Každý z vás se už někdy v lese setkal s kácením stromů. Probíhá většinou v zimě, kdy je půda zmrzlá a technika tak nepůsobí škody na půdě. Z velké části jí dodnes provádějí dřevorubci s motorovými pilami. Tato práce je velmi náročná a nebezpečná, patří k profesím, v nichž se ročně stane nejvíce, a to bohužel i smrtelných, pracovních úrazů. Proto je třeba přísně hlídat zásady bezpečnosti práce a také správné pomůcky. Také návštěvníci lesa musí být velmi opatrní, pokud vidí, že v lese probíhá těžba, a raději se takové oblasti zdaleka vyhnout.

Spolu s dřevorubci v lese většinou pracuje traktorista s traktorem, který vytěžené kmeny či jejich části pomocí lana tahá z lesa k lesní cestě, po které je nákladní auto odváží na místo, kde se dále zpracovávají. Pokud je les příliš svažitý nebo povrch moc členitý, přichází řada na kočího s koněm, který dokáže dříví ze svahu vytahat. I tato práce je velmi náročná a dodnes jí dělají především „srdcaři.“ Je-li třeba odtěžit stromy z tak příkrého svahu, který už je nebezpečný pro kočího s koněm, nastupují lesní lanovky. Pokácené kmeny se stahují do údolí zavěšené na laně.

Podívejte se na pěkný dokument o práci koní a kočích v lese (ivysilani.cz)

Kun

Kočí s chladnokrevným koněm při práci v lese. Autor: Milan Slavinger

 

 Pokrok ale nezastavíme…

Protože technologický pokrok nelze zastavit, a to ani v lesnictví, v posledních dvaceti letech v České republice v souladu s celoevropských trendem stoupá podíl lesní těžby, kterou v lesích provádí moderní lesní stroje – tzv. harvestory. Rozšířily se k nám především ze Skandinávie. Tato lesní technika sice na obyčejné návštěvníky lesa může kvůli svojí rychlosti a velikosti působit „strašidelně“, ale ve skutečnosti je lesní těžba pomocí harvestorů šetrná (kmeny nejsou nikam vláčené a nenarušují tak půdu, tíha stroje je lépe rozložená a nevytváří tak hluboké koleje jako klasický traktor, do lesa se těžaři nemusí opakovaně vracet a rušit tak lesní prostředí atd.). Tento způsob těžby je také mnohem výhodnější z hlediska bezpečnosti práce. Nepostradatelné jsou harvestory především při větších, např. větrných kalamitách, umožňují zpracovat poškozené stromy rychle a bezpečně dříve, než se znehodnotí nebo se rozšíří dřevokazný hmyz.

Harvestor je vlastně speciální traktor na kolech či pásech, vybavený dlouhou hydraulickou rukou, která uchopí stojící strom ve spodní části, pokácí ho pilou, obrátí naležato, odstraní větve a zkrátí kmen na požadovanou délku. To vše stihne harvestor během několika málo minut. Kabina stroje je přitom vybavena nejmodernější technikou – počítačem s GPS, připojením k internetu, nebo třeba ledničkou. Člověku, který obsluhuje harvestor, se říká „operátor“, pro ně již dnes existují speciální obory a kurzy na středních lesnických odborných školách. Připravené dříví od harvestoru pak z lesa odváží další pomocník lesníků – tzv. vyvážecí souprava či vyvážecí traktor (forwarder).

V současnosti se v českých lesích pohybuje několik stovek harvestorů a vyvážecích souprav. Těží se pomocí nich jak v lesích státních, tak soukromých, ale také v národních parcích a jiných chráněných územích. Podíl tohoto způsobu těžby je v Česku dnes kolem 30 % a bude zřejmě dále narůstat. V některých evropských zemích je to přitom až 90 % těžeb (Skandinávie, Irsko).

 

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ